Skip to content Skip to footer

Ладиг АД е част от BeamUp Lab 2022

LaDigue Group ще направи своето представяне на четвъртата стратегическа среща от програма Beamuplab на 13 октомври 2022г. Идеята на събитието е компаниите участници да споделят успешните си истории и как BeamUp Lab благоприятства за тяхното развитие.

Beamuplab е програма за стимулиране и насърчаване растежа на български стартъпи, малки и средни компании, създадена по инициатива на Българска фондова борса, под егидата на Министерството на финансите и се реализира в партньорството с Фонд на фондовете, Българска банка за развитие, Европейска банка за възстановяване и развитие, Европейската инвестиционна банка, Българска асоциация на лицензираните инвестиционни посредници, Българска стартъп aсоциация и Българската асоциация за дялово и рисково инвестиране.