Skip to content Skip to footer

Ладиг АД подписа стратегическо партньорство с БигАрена ЕООД

Една от най-големите компании за логистично обслужване на онлайн магазини – БигАрена, ще бъде партньор на ЛаДиг за логистика и дистрибуция за Сърбия, а в бъдеще и за други държави от европейския съюз.

БигАрена разполага със складови локации в България, Сърбия и Словакия и има мисията да подпомогне онлайн търговците, като им спестява време и ресурси при грижата по логистичните процеси за бизнеса им.